Nyheter

Träningsboenden i unikt samarbete för att klara gymnasiet

Gruppbild Traneberg och Tutemo i Hagfors

I Hagfors har Nytidas träningsboenden Traneberg och Tutemo ett unikt och nära samarbete med Älvstrandsgymnasiet för att stötta ungdomar inom autismspektrat till ett självständigt liv och en gymnasieexamen.

Hagfors ligger i Värmland, en dryg timmes bilfärd från Karlstad, en liten ort i lugn och trygg miljö. På Tutemo och Traneberg erbjuds boende för ungdomar från 15 till 23 år och alla får en plats på Älvstrandsgymnasiet. Tillsammans gör man allt för att ungdomarna ska gå ut gymnasiet med godkända betyg.

Hit kommer elever från hela Sverige. Ungdomar med självskadebeteende, misslyckanden, utåtagerande, en krånglig hemmiljö och en skola som inte har klarat att anpassa sig efter elevens behov. Många gånger har detta lett till att man helt slutat gå till skolan.

Gruppbild Traneberg och Tutemo i Hagfors

– Jag får ofta samtal från förtvivlade föräldrar som försökt få iväg sina barn till skolan och samtidigt ska klara att hantera sitt övriga liv med jobb och annat, berättar Anders Alamaa som är placeringssamordnare.

– När vi får en förfrågan tittar vi på hur problematiken ser ut och ser då att beteendena ofta beror på autismdiagnosen. Vi fokuserar inte så mycket på det problematiska beteendet utan istället på det som är positivt, fortsätter han.

Egen lägenhet med stöd

På Tutemo och Traneberg får ungdomen en egen lägenhet men med fullt stöd av dem som arbetar här.

– Fördelen är att det finns en dörr att stänga där man får vara i fred om man inte orkar umgås. Man slipper dela dusch och toa och kan laga mat själv när man inte vill äta med oss andra. För personer inom autsimspektrat är detta ofta viktigt, säger Carina Berglund verksamhetschef på Traneberg.

Att bygga förtroende och en relation med ungdomen kan ta tid, så man behöver ha tålamod och våga stå kvar när det blir tufft. På Tutemo och Traneberg finns en stabil grupp av medarbetare som jobbat länge.

– Det är ett spännande och varierande jobb där ingen dag är den andra lik. Vi jobbar mycket med arbetsgruppen. Det är viktigt att alla trivs för att vi ska kunna göra ett bra jobb, säger Eva Vesterlund, tillförordnad verksamhetschef på Tutemo.

På Traneberg och Tutemo anpassar man utifrån var och en som bor här med individuella lösningar för att hitta balans och energi i vardagen. Tydlighet, struktur och förutsägbarhet med hjälp av till exempel scheman men också att förstå hur mycket man orkar och när tid för återhämtning behövs. Ungdomarna får hjälp att hitta fritidssysselsättningar och övar på socialt samspel.

Plats på Älsvstrands gymnasium

Alla får en plats på Älvstrandsgymnasiet med målet att klara av en gymnasieutbildning. Samarbetet mellan skolan och boendet är viktigt, därför finns alltid en medarbetare från boendena med i skolan och skolan är med på boendemöten.

– På så sätt kan vi se både skol- och boendesituationen. Ibland måste man ändra saker hemma för att det ska funka i skolan, säger Maria Eliasson, placeringssamordnare.

På Älvstrandsgymnasiet finns en specialklass IMAS, där elever som saknar gymnasiebehörighet kan läsa in denna. Elever som har behörighet kan välja vilket som helst av skolans nationella program.

tärsämnen med den vanliga klassen men läser kärnämnena som svenska, engelska och matematik i IMAS-klassen, berättar samordnare Marie Axelsson. Vi stöttar med struktur, social träning, läxhjälp, inför friluftsdagar och liknande. Vi finns mitt i skolan. Blir det jobbigt kan man alltid komma till oss.

Individuellt schema och extra tid

Varje elev har sitt eget individuella schema. Det är inte ovanligt att man behöver extra tid för att klara av sin gymnasiebehörighet och att utbildningen också på andra sätt behöver anpassas för att eleven ska nå kunskapsmålen. En utmaning är ofta de branschspecifika krav som ställs i till exempel en fordonsutbildning, lösningen blir en egen verkstad där eleverna får arbeta i sin egen takt.

– Målet är att de ska klara sin gymnasieexamen. Det är viktigt för att lyckas framåt. Går inte det stöttar vi dem att på andra sätt bli anställningsbara till exempel genom att ta körkort, säger Marie Axelsson.

– Och ingenting slår när man står där på studentdagen och de har lyckats. Då är jag så otroligt stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit, avslutar hon.

Här finns verksamheter med träningsboende (LSS barn- och ungdomsboende) och skolsamarbete

Lyssna