Nyheter

Ulf är en av dem som gör skillnad

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa och behöva stöd och hjälp i livet, menar Ulf Högberg som är placeringssamordnare inom psykiatri och missbruk på Nytida.

– Jag känner stor ödmjukhet inför de människor jag möter. De kan ha haft fullt fungerande liv med familj, hus och jobb. Så händer något som gör att personen blir sjuk och förlorar allt och kanske också hamnar i missbruk som en form av självmedicinering, säger han.

Placeringsförfrågan

Här finns Nytidas behandlingshem

Här finns Nytidas HVB och stödboenden

Ulf Högberg har arbetat inom Nytida i sju år och började som boendestödjare, han är bland annat utbildad alkohol- och drogterapeut, inom ÅP (återfallsprevention) och MI (Motiverande samtal). Hans nuvarande arbetsuppgift är att hjälpa omsorgstagaren och dennes handläggare att hitta en plats inom Nytida som på bästa sätt matchar det behov som finns.

Ulf jobbar i nära samarbete med flera placeringssamordnare, på Nytidas Placeringsförfrågan, som har olika inriktningar för att finna bästa lösningarna för omsorgstagarna. För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt har han också en tät dialog med verksamhetscheferna på Nytidas boenden och behandlingshem. För Ulf är det dock lika viktigt och betydelsefullt att träffa den person som ska få en plats på någon av Nytidas verksamheter.

Någon som lyssnar

– Jag kan till exempel ha fått en bakgrundsinformation av handläggaren som fokuserar på missbruket, men när jag träffar och pratar med personen som är i behov av stöd, så kan det visa sig att den psykiska ohälsan behöver vara det första vi fokuserar på, säger Ulf.

Att själv få säga sin mening och känna sig delaktiga är de här personerna inte alltid vana vid. För Ulf är det därför viktigt att samtalet ska bli på deras villkor, att de känner att de blir sedda och lyssnade på och han bjuder mycket på sig själv. Mötet får ta den tid det tar.

Det är omsorgstagarens önskemål och förutsättningar som styr valet av mötestid. Ofta blir det en morgontid.

– Då har den jag ska träffa sovit och hunnit äta sin frukost i lugn och ro. Personen behöver inte vänta hela dagen på ett möte som i sig kan vara en anspänning. Det kan innebära att jag måste gå upp tidigt eller åka hemifrån kvällen innan, men det är mitt ansvar att se till att vi träffas när förutsättningarna för ett bra samtal är så goda som möjligt.

Ulf går också längre än de flesta i att se till att mötena verkligen blir av. Han berättar om en man som han skulle träffa i ett kommunhus. Mötet ställdes in gång på gång. Ulf frågade då om de istället skulle ta mötet på det härbärge där mannen för tillfället befann sig.

– När jag kom fram möttes jag av en hemlös kille som satt på gräsmattan utanför. Han var missbrukare och hade alla sina ägodelar i några påsar. Jag föreslog för mannen att vi kunde ha samtalet där på gräsmattan och såg hur han slappnade av, säger Ulf.

I dag bor han på ett av Nytidas psykiatriboenden.

Komplexa ärenden

Ofta är det komplexa ärenden och Nytida har många verksamheter i hela Sverige med olika inriktningar, det underlättar möjligheten att matcha mot lämplig verksamhet.

Ibland kan behovet av en plats vara akut. Då sätter sig Ulf i bilen och hämtar upp omsorgstagaren.

– Om en person blir utskriven från till exempel en psykiatrisk klinik klockan nio på morgonen, kan det vara livsavgörande att det står någon där och hämtar upp honom eller henne, säger Ulf.

– Dessutom vet man ju själv hur det kan kännas att komma till ett helt nytt ställe och inte känna någon. För de här personerna kan det skapa mycket ångest. Då kan det göra stor skillnad om jag, som de har träffat tidigare, följer med till boendet och ser till att det blir en bra start.

Att Ulf brinner för sitt jobb och dem han möter går inte att ta miste på.

– Om jag själv skulle drabbas av psykisk ohälsa så skulle jag vilja att jag fick det bästa stödet och möttes med respekt, säger han.

Medarbetarna gör skillnaden

Nytidas medarbetare i de olika verksamheterna gör därför ett så oerhört viktigt jobb. Det är de som gör skillnaden. För att lyckas menar Ulf, som tidigare själv har arbetat som boendestödjare, behöver man vara närvarande samt ha ett lugn och vara trygg även när det är tufft.

– Vi behöver tänka att de som är hos oss är här av en anledning och att vi kan vara de första personerna som orkar står kvar. Många kan ha en brokig bakgrund och har svårt att lita på någon, säger Ulf.

För att lyckas menar han att det är viktigt att medarbetarna pratar med varandra och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter, särskilt till nya medarbetare. På så sätt är de rustade i de svåra situationer som kan uppstå. Man måste också påminna sig om hur livet såg ut för omsorgstagaren innan personen fick stöd och att man börjar med att ta ett steg i taget.

På frågan om när hans jobb känns som mest meningsfullt svarar Ulf:

– Det är när jag möter en person och ser att det har blivit en positiv förändring i hans eller hennes liv.

Kontakta vår Placeringsförfrågan

Här finns Nytidas behandlingshem

Här finns Nytidas HVB och stödboenden