Nyheter

Tydliggörande pedagogik förklarar pengars värde

Pengar uppsatta med klädnypor på en lina

I Nytidas gruppboenden arbetar vi utifrån varje boendes egna förutsättningar för att skapa en god levnadssituation för var och en. Nytida arbetar också utifrån en gemensam pedagogik. Här är ett exempel på hur vi stöttar en av våra boende för att skapa tillgänglighet genom att öka förståelsen för pengars värde. På så sätt blir tillvaron mer förutsägbar och begriplig för personen.

På ett av Nytidas gruppboenden bor en person som har haft svårt att få sina fickpengar att räcka till och också har svårt att förstå pengars värde. Pengarna som ska räcka en månad tog slut första veckan de kom in på kontot, något som ledde till återkommande ilska och frustration.

För att underlätta för personen inspirerades personalen på gruppboendet av TV-programmet Lyxfällan. De tog ut pengarna i kontanter och hängde upp dem med klädnypor på ett streck. När personen hade handlat satte hen och personalen tillsammans tillbaka de pengar som blev över. På så sätt blev det konkret och tydligt både hur mycket pengar som hade gått åt under veckan och vad som var kvar resten av månaden. Den boende fick själv kontroll och kan nu hantera sina pengar mer självständigt.

Lyssna