På några utvalda barn- och ungdomsboenden bedriver Nytida träningsboenden med egna lägenheter och ett utvecklat samarbete med lokala skolor.

Vi tar emot ungdomar i åldern 15 till 23 år enligt LSS och ibland även Socialtjänstlagen. Det unika för träningsboendena är att ungdomarna bor i en egen lägenhet men med fullt stöd av våra medarbetare

– Fördelen är att det finns en dörr att stänga där man får vara i fred om man inte orkar umgås. Man slipper dela dusch och toa och kan laga mat själv när man inte vill äta med oss andra. För personer inom autsimspektrat är detta ofta viktigt, säger Carina Berglund verksamhetschef på Traneberg träningsboende i Värmland.

I våra träningsboenden anpassar vi utifrån var och en som bor här med individuella lösningar för att hitta balans och energi i vardagen. Tydlighet, struktur och förutsägbarhet med hjälp av till exempel scheman men också att förstå hur mycket man orkar och när tid för återhämtning behövs. Ungdomarna får hjälp att hitta fritidssysselsättningar och övar på socialt samspel.

Samtliga våra träningsboenden har nära samarbeten med lokala skolor och tillsammans arbetar vi för att ungdomarna ska klara en gymnasieutbildning. Många gånger är bristande skolgång och att man har hög skolfrånvaro en bidragande orsak till att ungdomen behöver flytta till ett träningsboende. Nytida har dessa boenden i Värmland, på Öland och i Skåne men vi tar emot elever från hela landet.

Lyssna