Nyheter

Träning och meningsfulla fritidsaktiviteter på Nytidas HVB Billingeby

fötter på en fotboll

Träning, att röra på sig och meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga delar i den behandling som ges på Nytidas HVB Billingeby i Skåne.

Billingeby är ett av Nytidas HVB hem för barn och unga. Hit kommer pojkar mellan 13 och 17 år med ett så kallat normbrytande beteende. Det kan innebära problem med skolgången, en begynnande kriminalitet och att ha testat droger. Ofta är det också problem hemma.

– När de kommer hit landar de lite. Jag tror det är för att vi som jobbar här är väldigt närvarande och aktiverar dem. Vi pratar om våra egna erfarenheter, är inte konflikträdda och jobbar lågaffektivt, säger Gor Poghosyan, som är behandlingspedagog och aktivitetsansvarig.

Han får medhåll av gruppchefen Madeleine Persson.

– Även om det är en annorlunda miljö att vara på ett HVB-hem ser ungdomarna att vi alltid är här, att vi står kvar och jobbar för att de ska må bättre, säger hon.

Steg för steg modell för förändring och delaktighet

Nytidas HVB-hem för barn och unga arbetar efter en modell som de kallar Steg för steg. Den bygger i korthet på att skapa bestående förändringar genom delaktighet, transparens och mätbarhet. Madeleine och Gor menar att det är avgörande att bygga relationer med ungdomarna för att lyckas.

I Steg för Steg betonas både hur viktigt det är med fritidsaktiviteter och med fysisk aktivitet.

– När ungdomarna kommer hit går vi igenom med dem om de har någon fritidssysselsättning som de vill fortsätta med och om det finns något nytt de vill prova på, säger Madeleine.

Klättring, skridskoåkning och paddel hör till det som ungdomarna har testat.  

Att det är bra att träna är allmänt känt, för ungdomarna på Billingeby är det kanske extra viktigt.

– De vaknar på morgonen med en ganska hög stressnivå. När de kommer hem från skolan är energinivån fortfarande hög. Då räcker det inte att bara röra sig i huset utan killarna behöver ha en aktivitet att göra. Träningen gör dem trötta och hungriga så att de både sover och äter bättre, säger Gor.

Samarbete med lokala idrottsföreningar

Billingeby samarbetar med olika lokala idrottsföreningar. Fotboll och boxning är två idrotter där deras ungdomar deltar.

– Föreningarna har aldrig sagt nej när vi har frågat. Inledningsvis är också alltid någon av oss personal med så att det ska kännas tryggt, säger Madeleine.

Den sociala biten är betydelsefull.

– Det betyder mycket att befinna sig i ett positivt sammanhang där de kan vara sig själva och bygga nya relationer. Det är en jätteviktig frishetsfaktor och något man inte är van vid sedan tidigare, fortsätter Madeleine.  

– Boxning och styrketräning ger snabba och konkreta resultat. När ungdomarna ser att de får bättre kondition och större muskler blir de motiverade och vi berömmer dem. Träningen gör att de orkar mer och det blir en god cirkel, säger Gor.

Meningsfull fritid

Alla ungdomar gillar dock inte att träna men de behöver ändå ha en meningsfull fritid.

–  För dem som inte är tycker om fysisk aktivitet har vi en musikstudio. Att skapa musik, skriva texter och var kreativ är också ett sätt att lyckas som man mår bra av, säger Gor.

Men även den som inte deltar i en schemalagd fysisk aktivitet brukar delta i de spontana aktiviteter som medarbetarna lägger in i vardagen, att gå till det egna gymmet, hoppa studsmatta eller spela fotboll och basket på gården en stund.

– Vi har också väldigt fina omgivningar här. Att vara ute i naturen och gå i skogen eller vid havet kan vara något nytt som ungdomarna inte gjort tidigare. Det är något som man mår gott på insidan av att göra. Du behöver inte prata utan kan bara ta intryck av omgivningen, säger Madeleine.

person med rygg mot kamera hoppas studsmatta
Att röra på sig kan också innebära spontana aktiviteter på boendet som att hoppa studsmatta eller spela fotboll.
mikron, keybord i
Att göra musik i studion är ett kreativt sätt att lyckas och ger en meningsfull fritid.

Här hittar du Nytidas HVB för barn och unga

Lyssna