Nyheter

Tobias, boendestödjare som hittar lösningar

Tobias Nilbrink

Tobias Nilbrink tänkte bli hantverkare, men efter att ha provat på att jobba i Nytida, fastnade han för jobbet som boendestödjare för barn och unga.

– Det bara blev så, säger han. Sedan tre år tillbaka är han boendestödjare på Nytidas barn- och ungdomsboende VIP Barnängsgatan i Stockholm.

Men intresset för att jobba med unga fanns där tidigare. Egentligen ville Tobias gå barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, men när kompisarna valde bygg så hamnade han också där.

– Jag började jobba i byggsektorn efter gymnasiet, men trivdes inte. Jag har en kusin som arbetade på Barnängsgatan och jag blev intresserad av att prova på att jobba där. Jag kontaktade gruppchefen och fick komma på intervju. Jag tänkte bara testa först, men det funkade bra redan efter ett par veckor och kändes som ett mer långsiktigt och givande projekt än att bygga, berättar Tobias.

Givande att ge stöd

På Barnängsgatan bor fem unga i åldern 12-19 år med olika autismdiagnoser. Tobias är en av tio fasta medarbetare och det finns också fyra timanställda vikarier. Varje ungdom har en utsedd stödperson i personalgruppen, som har ett särskilt ansvar för kontakt med familjen, genomförandeplan, riskbedömning, veckoschema och helheten i planeringen kring den unge.

– Våra ungdomar är olika personligheter och vi fokuserar på det istället för att se funktionsnedsättningen i första hand. Det viktiga är att utgå från allas lika värde och förutsättningar oavsett problematik. Det är givande att kunna ge stöd i varje persons utveckling, säger Tobias.

Hitta lösningar

Att få saker gjorda och hitta bra lösningar för varje individ, små saker som gör skillnad, är lite av Tobias specialitet.

– En tjej som bor här tyckte mycket om att rita på väggarna. Då satte vi upp en stor whiteboard i hennes rum och sa, att på den får hon rita så mycket hon vill. Det funkade väldigt bra. Och just nu försöker jag hitta en utbildning i teckenspråk för att hjälpa en kille som har svårt att uttrycka sig i tal. Tanken är att lära honom och oss några enkla tecken, så han snabbt och enkelt kan visa vad han vill, om han till exempel är hungrig, förklarar Tobias.

Bakgrunden som hantverkare kommer också till användning. Istället för att vänta fler veckor på att få lokalerna upprustade, så spacklade och slipade Tobias själv väggarna i några av boenderummen och de gemensamma utrymmena på boendet.

Läras utbildningar

De flesta av medarbetarna på Barnängsgatan har gått de utbildningar i Studio 3 och lågaffektivt bemötande som ges av företagets utbildningsorganisation Lära.

– Det är en väldigt rolig utbildning, där man får med sig mycket bra praktisk kunskap om hur man kan hantera olika situationer. Till exempel hur man kan undvika konfrontation genom att backa och använda kroppsspråk, eller hur man tilltalar en person. Det gör att man tänker efter och många problem kan förebyggas, säger Tobias Nilbrink.

Lyssna