Nyheter

Teckomatorp HVB kan ta emot placeringar dygnet runt

Två personer promenerar med ryggen mot kameran

I snart ett år har Torbjörn Wiik arbetat som verksamhetschef på Teckomatorp HVB. Torbjörn, som till vardags kallas för Totte, är utbildad socionom och har 43 års erfarenhet av att möta människor i olika sammanhang i sitt yrke.

Totte berättar att de tar emot pojkar och flickor mellan 15-20 år:

– Många gånger kommer den unge till oss för att det behövs en akut lösning. Den kan ha varit ett sammanbrott i tidigare placering eller ett sammanbrott i hemmet. Det kan också vara så att den ungdomen i väntan på plats på en verksamhet eller på grund av konflikter eller hotbild behöver landa på Teckomatorp HVB.

Kan hjälpa till med transport

Teckomatorp HVB har öppet året runt och dygnets alla timmar för att kunna ta emot ungdomarna och kan även vara behjälplig med transport. Teckomatorp HVB har Hälso- och sjukvårdsansvar och har tillgång till sjuksköterska dygnet runt vilket underlättar vid akuta placeringar.

Totte berättar vidare att det är högst individuellt hur länge den unge är på Teckomatorp HVB, allt från några dagar till en längre tid och det är behoven av insats och uppdragsgivaren som styr detta.

Något som Totte ofta återkommer till är den unges behov och han berättar att behovsinventering är av största vikt för att kunna hjälpa den unge i nutid men även framåt:

– Kan vi på Teckomatorp HVB identifiera den unges behov så kan vi också stödja hen på bästa sätt. I den akuta fasen handlar det om att få personen att känna sig trygg och hitta en fungerande vardag då många har någon kris eller trauma med sig.

Duktiga på bemötande

Personalen på Teckomatorp HVB är duktiga på att bemöta den unge i ett akut skede. De är lösningsfokuserade, ser möjligheterna hos var och en och anpassar kravnivån utifrån den unges mående och situation. Närvarande och engagerad personal är avgörande för att kunna möta de ungdomarna. Att finnas med i vardagen som chef och handleda sin personal är något som enligt Totte betyder mycket i det dagliga arbetet.

Teckomatorp HVB har ett nära samarbete med andra verksamheter inom Nytida och kan erbjuda både drogtester, återfallsprevention och rePULSE.

Tillsammans med en placeringssamordnare kan Teckomatorp HVB hjälpa till att hitta en långsiktig placering för den unge.

Lyssna