Läs mer

Tasava – där alla har rätt att lyckas

Att alla har rätt att lyckas är utgångspunkten för Tasavas fyra verksamheter som samtliga finns belägna på Kungsholmen i Stockholm.

Alla verksamheter arbetar efter Tasavamodellen som är framtagen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheternas målgrupper att göra just detta, att få lyckas. Tasavamodellen bygger på att verksamheterna arbetar efter fyra huvudprinciper: Individuellt, samarbete, målsättning och utvärdering.

Tasavas verksamheter


Tasava dagbehandling

Tasava dagbehandling

Tasava dagbehandling är en dagverksamhet där ungdomar 13-19 år med psykiska, neuropsykiatriska och/eller psykosociala problem eller funktionsnedsättningar erbjuds behandling och skola. Tasava dagbehandling arbetar integrerat med Tasava skola.

Sebastian Seger

Tasava skola

Tasava skola är en liten fristående grundskola åk 7-9 utformad för att ta emot elever i behov av extra stöd och hjälp.

Tasava skola lektion

Tasava yrkesträning

Tasava yrkesträning erbjuder handledd praktik, individualiserat stöd och kompetenshöjande insatser till unga och unga vuxna som av olika anledningar haft svårt att komma ut i arbete eller utbildning.

Tasava daglig verksamhet

Tasava daglig verksamhet riktar sig till dig som omfattas av LSS och vill prova på att praktisera på en riktig arbetsplats och kanske också hitta en väg till anställning.