Att alla har rätt att lyckas är utgångspunkten för Tasavas fyra verksamheter som samtliga finns belägna på Kungsholmen i Stockholm.

Alla verksamheter arbetar efter Tasavamodellen som är framtagen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheternas målgrupper att göra just detta, att få lyckas. Tasavamodellen bygger på att verksamheterna arbetar efter fyra huvudprinciper: Individuellt, samarbete, målsättning och utvärdering.