Nyheter

Tasava behandling och skola på en gång

Tasava skola lektion

Tasava dagbehandling och skola är en unik verksamhet inom Nytida som kombinerar en liten skolverksamhet med dagbehandling för ungdomar i högstadieåldern.

Tasava ligger på Kungsholmen i Stockholm, läget är bra för en verksamhet som tar emot elever från hela Stockholms län. Inne i lokalerna är det gott om små rum, också det är bra eftersom eleverna som kommer hit har stora behov av enskild undervisning eller undervisning i små grupper.

Det är socialtjänsten som beslutar om en placering på Tasava när psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stora svårigheter med sociala kontakter gör att eleven inte längre klarar av att gå i en vanlig skola. Som regel har den som kommer hit testat såväl undervisning i små grupper som resursskolor, många slutar gå till skolan och blir hemma istället. På Tasava ges främst enskild undervisning men fokus är på behandlingen, berättar Hans Gustafsson, en av dem som grundade Tasava i slutet på 1990-talet.

Tasava skola lektion

– Vi såg att det inte alltid var det bästa för en ungdom att placeras på ett behandlingshem utan att det ibland kunde vara bra att få bo kvar hemma, berättar han.

Tillsammans med Sebastian Seger och Anna Lindhagen ansvarar Hans Gustafsson för behandlingen. De har alla arbetat många år på Tasava och har en gedigen erfarenhet och kunskap kring elevernas problematik.

– När en elev kommer hit är ofta stressnivån hög och den måste få sjunka först. Man kan inte lära sig något när man hela tiden behöver vara i försvar mot omvärldens förväntningar och krav, som man kanske inte ens förstår, säger Anna.

Familjebehandling och egen kontaktperson

På Tasava arbetar man tillsammans med föräldrarna, det är ett krav för att ta emot eleverna.

– Familjearbetet är en av våra styrkor. Vi är duktiga på att ta emot familjer och få dem att känna sig hemma. Vi är trevliga, uppriktiga och ärliga och vi kommunicerar hela tiden. Vi kan också höra av oss för att berätta att det går bra, säger Anna.

– Vi är inte dömande och vi förstår. Det är en trygghet. Föräldrarna har fått kämpa så mycket och i så många år att de många gånger är utmattade. Här får de landa, fortsätter Sebastian.

Under behandlingsperioden får ungdomarna en egen kontaktperson som ansvarar för ungdomens behandling och som även arbetar i familjen tillsammans med en kollega. Personalen har grundutbildning i psykoterapi och utbildning i familjearbete. Tasava har också upparbetade kontakter med till exempel beteende- eller bildterapeuter, när behov uppstår tar man in dem i behandlingen.

En annan viktig del är att den rumsliga miljön kan anpassas utifrån varje elevs behov med många enskilda rum. Undervisningen bedrivs generellt mellan klockan 9 till 15 men anpassas utifrån varje elevs förutsättningar.

– Vi har gruppmöten en gång i veckan för att eleverna också ska träna på att vara i grupp och kunna fungera i större sammanhang, säger Hans.

Målet är att ungdomarna ska må tillräckligt bra för att kunna gå vidare till ett större sammanhang, exempelvis gymnasiet. Att de har utvecklats, känner hopp och nyfikenhet på framtiden.

Lyssna