Nytida har förvärvat Alpklyftan. Verksamheten ligger i centrala Göteborg och består av tre HVB-boenden och två utslussningslägenheter......