Att som ung finna sin väg ut i vuxenlivet är sällan enkelt. För en ung människa som......