Unga flickor lider i högre grad än pojkar av psykisk ohälsa. Samhällets krav och förväntningar på flickor riskerar att leda till psykisk ohälsa, menar Josefin Björck, enhetschef i Nytidas öppenvård och stödboende.