När man talar om lågaffektivt bemötande, tänker man kanske vanligen på att bemöta utagerande beteende. Men hur......