På Nytidas gruppbostad Skulptörvägen i Västerås bor personer som saknar talad kommunikation och har svår autism. Genom......