Hur hamnar en ung kille från Syrien som praktikant på daglig verksamhet och gruppboende i mörkaste Småland?......