I Mariefred och Strängnäs pågår som bäst bygget av två nya gruppbostäder. Inflyttning är beräknad till första......