Omsorgstagarnas individuella behov står i centrum på Nytidas gruppboenden och naturligtvis också när nya gruppboenden startar. Ett…