Lotta Dimming är sjuksköterska och arbetar på Nytidas HVB-hem Forsane och Munkedal. Hon möter flickor som på...