Förtroende är en förutsättning för att uppnå resultat Att arbeta som coach på Nytida öppenvård Malmö innebär…