Korsaröd i Skåne har sedan 1976 tagit emot personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk som…