Det finns stora utmaningar för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete. ”Jobbtrappan” heter en framgångsrik metod......