2023 var första gången Nytidas barn- och ungdomsverksamheter deltog i SKR:s nationella brukarundersökning riktad till placerade barn......