I skånska Teckomatorp har Nytida öppnat ett nytt HVB-hem som med tre timmars varsel kan ta emot......