Träning, att röra på sig och meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga delar i den behandling som ges på......