Nytida driver gruppboendet Hjorten, på entreprenad åt Härryda kommun. Hjorten är ett gruppboende som vänder sig till vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och de boende......