Huntingtons sjukdom är en ovanlig sjukdom som leder till en kombination av neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska…