Sju dagliga verksamheter inom Nytida har under våren 2022 arbetat med att skapa en gemensam teaterföreställning där......