I Kristianstad har Nytida både stödboenden och ett nyrenoverat HVB-hem kallat C4 som vänder sig till tjejer…