När familjen inte fungerar, när man som förälder förlorat hoppet om att själv göra en förändring och...