Lågaffektivt bemötande handlar om att ta omsorgstagarens perspektiv. Det är ett sätt att stötta personens rätt att…