Mångfald och olika är bra! I en attitydundersökning som genomförts på uppdrag av Nytidas utbildningsorganisation Lära och Min…