Nyheter

Stöttar unga på väg ut i livet

Två personer ler mot kameran

Kontaktpersoner finns det gott om, men Anna Nilsson och Gustaf Segerström räknas till de som får kallas kvalificerade. Med passande utbildning i bagaget stöttar de unga på deras resa ut i livet.

Båda arbetar vid Nytida Öppenvård i Stockholm. Anna Nilsson är utbildad socionom och Gustaf Segerström har studerat till socialpedagog. Deras jobb går kort sagt ut på att stötta ungdomar på väg mot ett fungerande liv. Att de, och deras kollegor, kallas ”kvalificerade”, hänger samman med att de alla har relevanta utbildningar för sina uppdrag. En typ av kvalitetsstämpel, helt enkelt.

Totalt arbetar cirka 20 personer på öppenvården i Spånga. Jämfört med för bara några år sedan är det i stort sett en fördubbling. Den snabbt växande verksamheten erbjuder kvalificerad kontaktperson, träningslägenheter, strukturerade öppenvårdsinsats, familjebehandling samt konsulentstödda jour- och familjehem. Med individuellt utformade lösningar stöttar man ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende.

Skapar förutsättningar för ungdomarna att lyckas

– Kunskaper som jag har nytta av från min utbildning är till exempel sådant som har med bemötande, diagnoser och samtalstekniker att göra, säger Gustaf Segerström, och berättar att han tidigare arbetade vid skolor och boenden. Han sökte sig till Nytida öppenvård eftersom jobbet verkade vara både fritt och gav en bättre möjlighet att bygga upp närmare relationer än han haft tidigare.

Anna i brun jacka och grå mössa utomhus
Anna som är socionom sökte sig till Ungstöd för att få jobba mer direkt med ungdomarna.

Av samma orsak sökte sig Anna Nilsson till jobbet efter att ha arbetat vid socialtjänsten.
– I stället för att jobba med myndighetsutövning lät det spännande med ett arbete som innebar mer personliga kontakter ute på fältet, förklarar hon.

Gustav Segerström har ansvar för åtta ungdomar och Anna Nilsson för sex stycken. För några år kunde en kvalificerad kontaktperson ha ansvar för betydligt fler. Men ökade krav på rättssäkerhet har inneburit att man fått lägga allt större del av arbetstiden på att dokumentera och rapportera.

– Det roligaste med mitt jobb är att uppnå gemensamma mål och se ungdomarna stolta. Vi skapar förutsättningar för ungdomarna att lyckas, säger Anna Nilsson, och Gustaf Segerström instämmer.

– Det är en väldigt skön känsla när man ser någon utvecklas som man gjort mycket ihop med.

Kvalitetspris till Öppenvård Stockholm

Ntyidas öppenvård blev en del av Nytida sommaren 2015 och belönades med Nytidas och Vardagas kvalitetspris 2016. I motiveringen står bland annat: ”Verksamheten har genomfört ett intensivt integrationsarbete och samtidigt presterat mycket positiva resultat utifrån både kvalitets- och ekonomiperspektiv.”

Lyssna