Nyheter

Stödboendet i Vimmerby som är mer än ett stödboende

Två personer dricker kaffe utomhus

Stödboendet i Vimmerby har funnits sedan 1998 och har under åren hunnit möta många människor med en trasslig bakgrund men som med rätt stöd har kunnat gå vidare till ett självständigt liv med en god livskvalitet.

Verksamhetschef Edvin Lindholm berättar att de som kommer till stödboendet kommer från hela Sverige. Antingen kommer man först till Strandhagens behandlingshem och då är flytten till stödboendet en del i utslussningen, medan andra kommer direkt till stödboendet. Tiden för den som vistas på stödboendet varierar, en del stannar några veckor och andra blir kvar under en längre tid, allt beroende på den enskildes behov och uppdragsgivarens önskemål.

Lägenheterna är belägna i Vimmerby, Hultsfred, Mariannelund och det finns en baslägenhet där den som behöver det kan komma och äta. Andra alternativ är att det erbjuds matkasse/matpeng medan en del ordnar allt kring maten själv. Mat och medicin ingår alltid för den som bor på stödboendet, och lägenheterna är fullt utrustade.

Edvin lyfter fram några av de framgångsfaktorerna som han anser är av vikt för att den enskilde ska kunna få en ny start och gå vidare i livet. En av dessa är att det finns mycket resurser vilket ger stora möjligheter att kunna få det individuella stödet som de allra flesta behöver. En annan faktor är att Edvin och hans kollegor har ett väletablerat kontaktnät med näringsliv och folkhögskola, vilket skapar goda chanser att ordna praktikplatser/arbetsprövning för att den enskilde ska kunna få en meningsfull sysselsättning utifrån sina förutsättningar och önskningar. Det är inte bara med näringslivet man har goda kontakter utan även med idrottsföreningar och liknande, något som ger möjlighet att kunna erbjuda olika fritidsaktiviteter. Finns det särskilda önskemål om en sysselsättning/aktivitet så försöker man alltid att hjälpa till för att ordna detta.

Till en början kan det vara svårt för många med vardagen och det man ställs inför vilket Edvin och hans kollegor väl känner till därför finns personal tillgänglig dygnet runt för att kunna stötta den enskilde.

Finns det ett behov av psykolog, KBT-terapeut eller arbetsterapeut så erbjuds det till den enskilde som bor på stödboendet.

Avslutningsvis säger Edvin att det är positivt när vi inte längre behövs för då har den enskilde kommit vidare i sitt liv och kunnat etablera sig på arbetsmarknaden eller börjat skola, och flyttat till en egen lägenhet antingen i närheten eller på sin hemort.

Stödboendet i Vimmerby tar emot kvinnor och män från 21 år och uppåt.

Lyssna