Nyheter

Spring Mental Health Run den 6 oktober

joggingskor

Lördagen den 6/10 kommer Nytida återigen att stötta Mental Health Run. Loppet startar klockan 13:00, start och mål är vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Banan är 5 km och går ett varv runt Djurgårdsbrunnsviken.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, många människor berörs själva eller som närstående. Personer med psykisk ohälsa får sämre vård, diskrimineras och dör betydligt tidigare än andra människor. Det går att ändra på! Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och Mental Health Run vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. Att promenera, springa eller på annat sätt komma upp i puls i 30 minuter tre dagar i veckan har visat sig minska lindriga eller medelsvåra depressiva tillstånd och även minska ångest. Svårare tillstånd behöver ofta medicinsk eller psykoterapeutisk behandling och den fysiska träningen ersätter inte dessa behandlingar, men den kompletterar behandlingarna och har även positiva bieffekter på den fysiska hälsan, exempelvis på hjärt- kärlhälsan.

Det kan vara svårt att ensam klara av att ta sig iväg och träna, och därför vill Mental Health Run erbjuda en gemenskap och hjälpa till att hitta vägar till stöd för att komma i gång med och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen.

I Mental Health Run kan alla delta. I loppet möts vi alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana. Eventuella överskott går oavkortat till Psykiatrifonden som delar ut anslag till forskning inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige.

– Inom Nytida möter vi dagligen personer som lever med psykisk ohälsa. Vi vill därför gärna vara med och lyfta upp och belysa psykisk ohälsa samt engagera oss för fortsatt forskning inom området, säger Helena Söderqvist Lönnblad, chef verksamhetsutveckling Nytida.

Från Nytida kommer du bland annat att möta Sara Sondell som är verksamhetschef på en av Nytidas dagliga verksamheter och också utbildad coach i första hjälpen till psykisk hälsa.

Lyssna