Nyheter

Solängen ger stöd att hantera känslorna när affekten vänds inåt

Louise Fransson

När man talar om lågaffektivt bemötande, tänker man kanske vanligen på att bemöta utagerande beteende. Men hur gör man om affekten vänds inåt och inte syns utåt? På Nytida Solängens träningsboende inom LSS finns stor erfarenhet och kunskap kring att hjälpa ungdomar med autismdiagnos att förstå sina känslor och hantera dem.

Solängens träningsboende ligger lantligt och naturskönt på sydvästra Öland, med skog inpå knuten, egen badstrand med grillplats och pool att simma i om Kalmarsunds vatten känns för kallt. Ungdomarna som bor här kommer från hela Sverige och är i åldern 15-21 år. De bor i egna lägenheter med egen ingång. De gemensamma lokalerna ligger separat i mitten av tomten. Det är fem kilometer till närmaste samhälle och 1,5 mil till Kalmar.

˗ Ungdomarna tycker ibland att vi ligger lite ”off”, men det är en fördel då läget bidrar till att minska intryck och riskbeteenden, säger Louise Fransson, verksamhetschef på Solängen.

Viktigt att få lyckas

Varje ungdom som kommer till Solängen får en individuell studieplan, som ska hjälpa dem att lyckas i skolan. Solängen samarbetar med flera olika skolor i Kalmar och naturligtvis även med hela nätverket kring den unge – vårdnadshavare, hälso- och sjukvård och hemkommunens handläggare.

Just detta att få känna att man lyckas, är viktigt i arbetet med de unga på Solängen.

˗ När ungdomarna kommer till oss har de ofta under lång tid känt att de misslyckats, både med skolan och sitt sociala liv. De har dålig tillit, både till vuxenvärlden och sig själva. Många vänder sina negativa känslor, sin affekt, inåt och döljer den för omvärlden. De straffar sig själva för sina upplevda misslyckanden genom exempelvis isolering eller självskador. Vi stöttar dem i att lära känna sig själva, kunna skilja mellan sina olika känslor och hitta strategier för att hantera respektive känsla, berättar Almida Rydeberg-Öhrnell, gruppchef på Solängen.

I det arbetet utgår Solängen medarbetare från fyra viktiga och grundläggande faktorer: trygghet, tydlighet, struktur och framför allt tid.

˗ Vi testar oss fram tillsammans med den unge för att finna en struktur av tydlighet som fungerar för att bygga upp tilliten. Det tar tid! Ofta kan vi se stora framsteg redan första månaden, men sedan kan utvecklingen stå still eller till och med gå bakåt under ett antal månader, för att sedan plötsligt ta ett steg framåt igen. Därför behövs tid, det är ingen quick fix, säger Almida.

Lära känna sig själv

Solängens medarbetare arbetar med tydliggörande pedagogik, exempelvis bildstöd, utifrån Nytidas ramverk för pedagogik som utgår från evidensbaserad praktik och bygger på bland annat lågaffektivt bemötande. Utifrån det skräddarsyr man en individuell plan för vilket stöd den unge behöver för att lära känna sig själv, hantera sina känslor och lyckas med sina studier – att bli vuxen med ett så fungerande vardagsliv som möjligt, helt enkelt.

˗ Belöningen i vårt arbete är när vi lyckas nå fram till en ung person och ser framsteg. När killen som isolerade sig och inte kommunicerade, kommer ut och pratar och umgås. Eller när tjejen som satt ensam och skar sig, vill vara med och spela spel med de andra i sällskapsrummet. Små och stora steg när både ungdomarna och vi får känna att vi lyckas, avslutar Louise och Almida.

Webinar: Lågaffektivt bemötande – När affekten sker i det tysta

Nytida vill vidga förståelsen för hur lågaffektivt bemötande kan vara gynnsamt även vid tysta affekter. Därför har vi spelat in ett kostnadsfritt webinar i ämnet.

Porträtt Louise Fransson i svart tröja

Louise Fransson, verksamhetschef Solängens träningsboende

Porträtt Almida Rydeberg Öhrnell i svart tröja

Almida Rydeberg-Öhrnell, gruppchef på Solängens träningsboende

Läs mer om Solängens träningsboende

Lyssna