Nyheter

Skolavslutning med tårta, musik och medaljer!

Tårta

I dag har det varit skolavslutning i Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola i Lödöse. Här firas skolavslutningen traditionsenligt med närstående, musik och tårta.

Läs mer om Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola

Kontakta Platsakuten för frågor om placeringar

Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola vänder sig främst till elever med autism. Skolan har 17 elever från årskurs tre i grundsärskolan till årskurs fyra i gymnasiesärskolan. Skolan arbetar utefter Nytidas gemensamma ramverk för pedagogik, lågaffektivt, med tydliggörande pedagogik, individanpassat och med möjlighet för eleverna att arbeta i eget rum. På så sätt skapas en trygg miljö där eleverna får förståelse för skolarbetet, får kompisar, trivs och tycker att skolan är kul. Flera elever bor på Nytidas närliggande boende.

Noggranna förberedelser

– För mig som rektor är det härligt när vi alla samlas för skolavslutning, men jag vet att det för våra elever också kan vara jobbigt när de dagliga rutinerna bryts och det kommer många människor, säger Maria Mossberg som är skolans rektor.

Maria Mossberg
Maria Mossberg är skolans rektor.

För att skolavslutningen ska fungera bra för alla förbereds därför eleverna noga i förväg med tydliga scheman med bilder.

– Eleverna är stolta när de får visa upp vad de gjort och visa sin arbetsplats för sina närstående och det är populärt med tårta, säger Maria.

Medalj till alla

På skolavslutningen får alla elever också en medalj som bevis på att de har klarat av skolåret och gjort ett bra jobb i både med- och motgångar. Den som tar studenten får en guldpokal. I år är det en elev som tar studenten och lämnar skolan.

– Det känns alltid lite vemodigt med skolavslutningar när elever lämnar för att gå vidare men förhoppningsvis har vi rustat dem väl så att det kommer att gå bra i framtiden för dem, säger Maria.

Nu väntar sommarlov för eleverna och det är en härlig känsla men i slutet av lovet är det många som längtar tills skolan börjar. För vår elevgrupp är struktur och rutiner viktiga.

Läs mer om Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola

Kontakta Platsakuten för frågor om placeringar

[sswsdivider type=”line”]

[sswsdivider type=”block”]

Nytidas skolor och fritids
Totalt 21
Aspen
LSS-verksamheten Aspen är ett fritids- och korttidshem som vänder sig till dig med Aspergers ...
Backen
Backen är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn, ungdomar och unga ...
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Bällsta Gård
Bällsta gård är ett fritids- och korttidshem inom LSS som vänder sig till barn och ungdomar i ...
Enigmagården
Enigmagårdens LSS-korttidsboende och fritidsgård vänder sig till dig med Aspergers ...
Götgatan
Götgatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Haga VIP
Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende i ...
Hyddans grundsärskola
Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning samt ...
Järva VIP
Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och intellektuell ...
Kalmar Centrumskola
Kalmar Centrumskola är en grundskola i centrala Kalmar som vänder sig till dig som går i någon ...
Korttidsverksamheten Högås
Vårt korttidshem Högås är en lantligt belägen kollogård med många möjligheter till ...
Kung Saga Gymnasium
Kung Saga Gymnasium är den lilla skolan för dig som gillar musik, teater, dans och bild. Tycker ...
Lundagatan
Lundagatan är en verksamhet för barn och ungdomar med NPF – neuropsykiatrisk ...
Lyckan
Lyckan fritids- och korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med autism eller ...
Marcusskolan
Marcusskolan i Spånga är en F-10 grundsärskola som vänder sig till elever med autism eller ...
Mellansjö skola
Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig ...
Nytorpsskolan
Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med diagnoser ...
Pusselbitens skola
Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och ...
Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller ...
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Tasava skola
Tasava skola är en fristående grundskola (årskurs 7-9) för elever som behöver extra mycket ...
Hittade inget
Visa fler

 

[sswsdivider type=”block”]