Läs mer

Gymnasiesärskola

Förbereder för vuxenlivet.

På Nytidas gymnasiesärskolor får eleverna en trygg och stimulerande skoltid.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Tillsammans med elev, föräldrar och anhöriga utvecklar vi en pedagogisk plan för gymnasieåren. Eleverna förbereds på ett så självständigt vuxenliv som möjligt och får redskap för att våga tro på sig själva och sina möjligheter.

 

Våra gymnasiesärskolor
Totalt 4
Grundsärskola, Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Haga VIP
Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Hyddans grundsärskola
Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning ...
Taberg, Jönköping
Detaljer
Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Kung Saga Gymnasium
Kung Saga Gymnasium är den lilla skolan för dig som gillar musik, teater, dans och bild. ...
Hägersten, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller ...
Lödöse, Västra Götaland
Detaljer
Hittade inget