Läs mer

Gymnasiesärskola

Förbereder för vuxenlivet.

På Nytidas gymnasiesärskolor får eleverna en trygg och stimulerande skoltid.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Tillsammans med elev, föräldrar och anhöriga utvecklar vi en pedagogisk plan för gymnasieåren. Eleverna förbereds på ett så självständigt vuxenliv som möjligt och får redskap för att våga tro på sig själva och sina möjligheter.

 

Våra gymnasiesärskolor
Totalt 4
Hittade inget