Läs mer

Grundskola

Undervisning för att nå kunskapsmålen.

I Nytidas grundskolor är det en självklarhet att eleverna ska ha möjlighet att utvecklas och ges möjlighet till goda kunskaper. Vi lägger stor vikt vid att anpassa lärandet så att varje elev får större möjlighet att nå kunskapsmålen. Undervisningen ska utgå från varje elevs nyfikenhet och intresse och ska sträva efter att inspirera till kreativitet och skapande.

Våra grundskolor
Totalt 7
Hittade inget
+ Visa fler