Läs mer

Grundsärskola

Utbildning utformad efter varje elevs förutsättningar.

En strukturerad och förutsägbar miljö ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan. Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Nytida har en hög personaltäthet och det innebär att varje elev kan få hjälp med en egen skräddarsydd pedagogisk planering. Skolan erbjuder en strukturerad skoldag i en lugn miljö som ger eleven förutsägbarhet och trygghet.

Inför placering i särskola görs alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning- Den görs oftast av BUP/habilitering eller kommunens skolpsykolog. För att barnet ska kunna skrivas in i särskolan måste det framgå i diagnosutredningen att han eller hon har en intellektuell funktionsnedsättning. Därefter skrivs barnet in i särskolan och det går sedan att välja en särskola.

 

Våra grundsärskolor
Totalt 6
Grundsärskola, Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Haga VIP
Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende i ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Hyddans grundsärskola
Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning samt ...
Taberg, Jönköping
Detaljer
Fritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids
Järva VIP
Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och intellektuell ...
Sollentuna, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, LSS-fritids
Marcusskolan
Marcusskolan i Spånga är en F-10 grundsärskola som vänder sig till elever med autism eller ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundskola, Grundsärskola
Pusselbitensskola i Dalby
Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och ...
Dalby, Skåne
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller ...
Lödöse, Västra Götaland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler