Läs mer

Grundsärskola

Utbildning utformad efter varje elevs förutsättningar.

En strukturerad och förutsägbar miljö ger ökad trygghet och bättre förutsättningar för utveckling av den egna förmågan. Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Nytida har en hög personaltäthet och det innebär att varje elev kan få hjälp med en egen skräddarsydd pedagogisk planering. Skolan erbjuder en strukturerad skoldag i en lugn miljö som ger eleven förutsägbarhet och trygghet.

Inför placering i särskola görs alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning- Den görs oftast av BUP/habilitering eller kommunens skolpsykolog. För att barnet ska kunna skrivas in i särskolan måste det framgå i diagnosutredningen att han eller hon har en utvecklingsstörning. Därefter skrivs barnet in i särskolan och det går sedan att välja en särskola.

Våra grundsärskolor
Totalt 5
Hittade inget