Läs mer

Förskola

En möjlighet att upptäcka och utforska världen.

Målsättningen för Nytidas förskola är att barn med funktionsnedsättningar får ökad livskvalitet genom lustfyllt och tryggt lärande. Våra barn ska ha möjlighet att upptäcka, uppleva och utforska världen utifrån sina egna förutsättningar genom att vi bland annat arbetar med tydliggörande pedagogik.

 

Våra förskolor
Totalt 3
Fritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids
Järva VIP
Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och ...
Sollentuna, Stockholm
Detaljer
Fritids, Förskola, Grundskola, Grundsärskola
Pusselbitens skola i Hög
Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och ...
Kävlinge, Skåne
Detaljer
Fritids, Förskola, Grundskola, Grundsärskola
Pusselbitensskola i Dalby
Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och ...
Dalby, Skåne
Detaljer
Hittade inget