Läs mer

Förskola

En möjlighet att upptäcka och utforska världen.

Målsättningen för Nytidas förskola är att barn med funktionsnedsättningar får ökad livskvalitet genom lustfyllt och tryggt lärande. Våra barn ska ha möjlighet att upptäcka, uppleva och utforska världen utifrån sina egna förutsättningar genom att vi bland annat arbetar med tydliggörande pedagogik.

Våra förskolor
Totalt 1
Hittade inget