Läs mer

Tasava skola, grundskola i Stockholm

Grundskola i Stockholm

Tasava skola - en skola för ungdomar i behov av extra mycket stöd

Tasava skola är en fristående grundskola (årskurs 7-9) för elever som behöver extra mycket stöd för att genomföra sin skolgång. De flesta elever som går i vår skola är också inskrivna i vår behandlingsverksamhet, Tasava dagbehandling. I mån av plats tar skolan emot elever som inte behöver behandling. Vi har kontinuerlig intagning.

Läs mer om Tasavas verksamheter här

I vår skola går ungdomar, som av olika anledningar, under lång tid har haft det besvärligt i skolan. Skolarbetet har inte fungerat, vare sig i stor klass eller i mindre grupp. I många fall har det lett till att eleven inte har kommit iväg till skolan överhuvudtaget.

Tasava skola är medvetet anpassad för ungdomar som behöver ett omfattande stöd, både i och utanför klassrummet. Skolan har plats för max 15 elever och i verksamheten finns många vuxna. Varje elev har sin egen arbetsplats med dator. Undervisningen är till stor del enskild; en elev och en lärare arbetar tillsammans i halvtimmeslånga lektionspass i störningsfria klassrum. I de praktiska och estetiska ämnena arbetar vi om möjligt i smågrupp med två eller tre elever. Allt detta sammantaget ger grundförutsättningarna för en optimal inlärningssituation.

Varje elev har utifrån sina specifika förutsättningar och behov ett åtgärdsprogram som utvärderas regelbundet på skol- och utvecklingssamtal. I Tasava skola finns grundskolans alla ämnen att tillgå. Vilka anpassningar som behöver göras beslutas av rektor i samråd med elevhälsan. Detta sker i ständig dialog med elevens vårdnadshavare. I skolan arbetar vår specialpedagog och våra kuratorer med att ge dagligt individuellt stöd.

Utifrån lång erfarenhet vet vi att en av de viktigaste faktorerna för en lyckad skolgång för ”våra ungdomar” är att bygga goda och tillitsfulla relationer med dem. Att bemöta både ungdomar och föräldrar utifrån deras erfarenheter och unika situation är en självklarhet. Inte minst tycker vi att det ska vara roligt och kännas viktigt att gå i skolan.

Målsättningen är att våra elever ska få grundläggande kunskaper och betyg för att kunna gå vidare till gymnasieskolan.

Mer om Tasava

Tasava dagbehandling

Tasava daglig verksamhet

Tasava yrkesträning

Visa hela beskrivningen

hGrundskola

Stockholm, Stockholm

Visa alla bilder

Fakta Tasava skola, grundskola i Stockholm

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADHD, Autism, Bipolära syndrom, Depression, Dubbeldiagnoser, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Schizofreni, Självskadebeteende, Tvångssyndrom, Ätstörningar
S

Kontaktinformation

Kontakta Ulf Lindström, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Ulf Lindström, rektor:

08-6440583 Övriga kontaktuppgifter
Ulf Lindström, rektor
Telefon: 08-6440583, 0707-900394

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15.
Vår behandlings- och skollokal är centralt belägen på Kungsholmen och nås via flertalet olika busslinjer (Västerbroplan) samt tunnelbana (Thorildsplan eller Fridhemsplan). Närliggande Rålambshovsparken och Långholmen erbjuder trevliga promenadstråk. Vi arbetar aktivt för att Tasavas fysiska miljö ska återspegla trygghet, stimulans och upplevas som välkomnande och hemtrevlig.
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De som arbetar hos oss är specialpedagog, socionomer eller behöriga ämneslärare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

I vår skola går ungdomar som av olika anledningar under lång tid har haft det besvärligt i skolan. Skolarbetet har inte fungerat, vare sig i stor klass eller i mindre grupp. I många fall har det lett till att eleven inte har kommit iväg till skolan överhuvudtaget.

De flesta elever som går i vår skola är också inskrivna i vår behandlingsverksamhet, Tasava dagbehandling. I mån av plats tar skolan även emot elever som inte behöver behandling. Vi har kontinuerlig intagning. Läs mer om Tasavas verksamheter här.