Läs mer

Tamburinens specialförskola, Täby

Täby

Specialförskola inom LSS i Stockholm

Tamburinens specialförskola i Täby vänder sig till barn upp till sju års ålder med utvecklingsstörning i kombination med olika funktionsnedsättningar som till exempel talförsening, synskada, autism, rörelsehinder och/eller epilepsi.

Vår förskola är en unik verksamhet med hög personaltäthet. I vår pedagogik bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet. Utvecklingen hos barn med funktionsnedsättning bestäms av varje barns unika förutsättningar och vi anpassar skolgången efter detta. Förskolan erbjuder en trygg och glädjefylld miljö som samtidigt utmanar och lockar till aktivitet och nyfikenhet. Vi ger barnen gott om tid för att de ska kunna använda sina olika sinnen. I barnens vardag är leken i centrum och i lekens försöker vi sammanfläta rörelseträning med pedagogisk stimulans på ett naturligt och inspirerande sätt.

Bland våra pedagoger finns mångårig erfarenhet av arbete med barn samt kunskap och erfarenhet av barn med olika funktionsnedsättningar.

Lek och aktiviteter

Här är några exempel på förskolans aktiviteter och hjälpmedel.

Samlingen: En rolig, spännande och återkommande aktivitet som ger struktur.

Sång och musik: Ingår naturligt i många aktiviteter. Kan förstärka tids och rumsuppfattning och stimulerar barnen att vara aktiva efter sin egen förmåga.

Utelek: Förskolan har en fin liten gård med gungor, sandlåda och klätterställning. I närheten finns flera lekparker och trevliga skogsgläntor vi besöker.

Bad: Vi använder Hallwick-metoden som passar alla typer av funktionsnedsättning och som innebär systematisk vattenträning. Träningen bedrivs i lekens form, ofta under sång, och går ut på att komma i och ur vattnet, behärska olika situationer och förflytta sig på egen hand. Badar gör vi i närliggande, handikappanpassade Myspoolen. På förskolan har vi även ett bubbelbad.

Datalek: Ger barnen möjlighet att upptäcka och uppleva glädjen i att kunna påverka sin omgivning och göra egna val. Spelen styrs på olika sätt, till exempel med handen, foten eller huvudet. Vi har även iPads. Våra dataspel är för olika åldrar och utvecklingsnivåer.

Upplevelserum: Vi har rum där vi med musik-, ljud- och ljuseffekter stimulerar olika sinnen för att till exempel skapa uppmärksamhet, nyfikenhet eller fungera som avslappning. I vårt bollhav kan man även uppleva rörelse och stimuleras vad gäller känsel, leder och muskler.

Rörelserum: En plats för träning, lek och en massa bus.

Rörelsegruppen: I den här gruppen ägnar vi oss åt ”Relation Play”. Med lek och enkla rörelser får barnen kroppsliga upplevelser i nära kontakt med varandra. Metoden stimulerar utveckling av fysisk förmåga och positiva relationer med andra. Den utgår från en teori om Mänskliga Rörelser som grundlades av Rudolf Laban och som under 30 år utvecklats av Veronica Sherborne, huvudsakligen i arbetet med barn som har allvarliga inlärningsstörningar.

Slingan/Akka-plattan: När man står i sitt ståskal, eller sitter i sin stol, kan man åka den så kallade Slingan där Akka-plattan åker fram längs en slinga av svart tejp som ligger på golvet. Längs med slingan finns många olika saker att titta, lyssna, känna och trycka på. Barnen kör slingan genom att trycka på en manöverkontakt och kan på det sättet själva bestämma om de vill köra eller stanna.

Ridning: En optimal form av rörelsesimulering. Hästens rörelser stimulerar hjärnan på samma sätt som när man själv går. Samtidigt tränas hållning, koordination, rörlighet och balans. Det sägs att olika sinnen även stimuleras genom den sociala samvaron med hästen och genom naturupplevelserna som ridning innebär. För att nämna några av de många positiva effekterna av ridning. Vi samarbetar med Sollentuna Ridklubb som har en handikappanpassad ramp och vi använder oss av specialsadlar.

Hopp och lek: Hoppolek är en rund plattform som kan hoppa, vibrera och snurra och som är framtagen för barn med funktionsnedsättning. Använder man Hoppolek regelbundet motverkas benskörhet, men främst är den en rolig och spännande upplevelse. Vi har sett att Hoppolek skapar nyfikenhet, självständighet, kroppsuppfattning och har ännu fler positiva effekter än så.

Visa hela beskrivningen

Fakta Tamburinens specialförskola, Täby

Driftsform Egen regi
Lagrum LSS 9§7, Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Autism
Antal platser 11
S

Kontaktinformation

Kontakta Lena Johansson , rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Lena Johansson , rektor:

070-166 57 99 Övriga kontaktuppgifter
Lena Johansson , rektor
Telefon: 070-166 57 99

  • Telefon till verksamheten: 070-166 56 25
  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15, 020-66 20 20

Vill du ha en plats på Tamburinens specialförskola?

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Tamburinens specialförskola har nära till busshållplats, Roslagsbanan och en stor livsmedelsbutik. Täby centrum ligger i närheten.
Bland våra pedagoger finns mångårig erfarenhet av arbete med barn samt kunskap och erfarenhet av barn med olika funktionsnedsättningar.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Förskolan där omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Tamburinen är en unik verksamhet med hög personaltäthet. Många av våra pedagoger har lång erfarenhet av arbete med barn, samt gedigen kunskap och erfarenhet av barn med olika typer av funktionsnedsättningar.

Kontaktformulär och Intresseanmälan