Läs mer

Mellansjö skola, grundskola i Täby

Grundskola, Täby

Om skolan

Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig möjlighet att lyckas väl med din skolgång. Vi följer hela tiden upp din utveckling för att kunna planera dina studier på bästa sätt. Undervisningen på vår skola hoppas vi ska göra dig nyfiken på och intresserad av olika ämnen. Vi vill också inspirera dig att vara kreativ och skapande. Dina behov, starka sidor, intressen och drömmar bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut.

Vi satsar extra på de praktisk-estetiska ämnena, samt utomhuspedagogik. Just nu pågår också ett fokuserat arbete kring läsförståelse. Övriga specialprojekt; En läsande klass, Elbilsprojekt, Utomhuspedagogik, Bravkod och Värdegrundsprojekt.

Vi arbetar med åldersblandade klasser fördelade på tio grupper med tre till tio elever i varje grupp. Tre pedagoger är knutna till respektive grupp.

Skolmiljön

I klassrummet har du en egen, avskärmad arbetsplats där du kan studera för dig själv. Du har tillgång till bärbar dator och/eller iPad. Varje klassrum är utrustat med en stor, interaktiv skrivtavla (Activeboard). Skolans lokaler är gjorda så att du ska känna dig trygg och veta vad som gäller. På skolan finns även salar för idrott, trä-, metall- och textilslöjd, musik samt bild.

Fritids

Mellansjö skola erbjuder också skolbarnsomsorg upp till 13 års ålder. Fritids håller till i skolans lokaler och personalen känner du igen från skolan. Precis som i skolan vill personalen veta vad du är intresserad av för att kunna hjälpa dig att komma igång med aktiviteter som du tycker om. Fritids håller öppet på morgonen och eftermiddagen samt under lov och studiedagar. På både fritids och skola finns det gott om vuxna på plats.

Närmare information om pedagogiken

Seriesamtal och sociala berättelser: Seriesamtal är en visuell konversation som främst används för att bemöta ”här och nu”-situationer i vilka man systematiskt förklarar vad en person säger, gör, känner eller tänker. Sociala berättelser är ett visuellt stöd där man med digitala, fotograferade eller ritade bilder konkretiserar och förtydligar situationer, hanterar förändringar, ökar självständigheten och ger varje individ möjlighet till framgångsrik social interaktion.

KAT-kit: Ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stöttar och motiverar personen att vara delaktig, skaffa sig inflytande och bli självständig i egna kommunikationen. Olika mätinstrument som ”temperaturskalor” eller siffror kan användas för att uttrycka känslor eller tankar.

Tydliggörande pedagogik: Går ut på att hitta en persons färdigheter, styrkor, intressen och drömmar. Detta görs genom tätt samarbete med bland annat anhöriga och genom att skapa en tydlig och förutsägbar miljö och vardag. Till exempel med scheman som fyller igen viktiga luckor för en person med bristande föreställningsförmåga. Tolerans, kompromiss och acceptans är nyckelbegrepp i metoden som kallas Teacch och som vi bygger vår pedagogik på.

Lösningsinriktat förhållningssätt: Det gör stor skillnad när man lyfter fram och uppmärksammar det som fungerar och tänker runt resurser och möjligheter istället för på problem och svagheter. Att tänka i små steg och i delmål är viktigt.

Lågaffektivt bemötande: Ett icke-konfronterade bemötande i situationer som skrämmer, skadar eller upprör. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och undvika svåra eller stressande situationer.

Visa hela beskrivningen

Fakta Mellansjö skola, grundskola i Täby

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Antal platser 81
S

Kontaktinformation

Kontakta Erik Rundcrantz, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Erik Rundcrantz, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Erik Rundcrantz, rektor
Telefon: 072-584 70 08, erik.rundcrantz@nytida.se

  • Biträdande rektor Kristina Sandström
  • Tel: 073-512 73 48, kristina.sandstrom@nytida.se

  • Skolsamordnare, tel: 076-760 99 74

  • Specialpedagog tel: 070-348 25 77

  • Skolkurator tel: 070-494 17 12

  • Skolsköterska, tel: 073-377 53 13

  • Fritidssamordnare, tel: 070-760 47 15

För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Mellansjö skola ligger naturnära och intill Vallentunasjön i Täby Kyrkby. Det är cirka två och en halv kilometer till centrum med bland annat livsmedelsbutik, konditori, apotek och bibliotek. I centrum kan man också ta buss till Täby centrum och till Danderyd med anknytande tunnelbana och Roslagsbana.
På Mellansjöskolan finns cirka 40 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Samtliga medarbetare är utbildade i Studio 3. Skolans speciallärare har högskoleutbildning inom det specialpedagogiska fältet där autism är en del.

Mellansjö skola ligger i ett naturskönt område intill Vallentunasjön, en miljö som inbjuder till många aktiviteter i skog och mark. Skolan kännetecknas av engagemang, värme och flexibilitet. Målsättningen är att våra elever varje dag ska känna att de lyckas i sitt skolarbete och på det sättet få en ökad självkänsla och bättre självförtroende.

Kontaktformulär och Intresseanmälan