Läs mer

Järva VIP, förskola, grundsär- och gymnasiesärskola i Sollentuna

Förskola och grundsärskola i Sollentuna

Helhetslösning för ditt barns hela skoltid.

Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning?

Järva VIP är en liten skola i Sollentuna, norr om Stockholm, med fantastisk natur runt hörnet. Just nu växer vi och är stolta över att, till hösten 2018, kunna erbjuda ännu fler barn och elever plats hos oss i våra större, modernare lokaler!

På Järva VIP tar vi emot barn redan i förskoleåldern och erbjuder vidare utbildning inom grundsärskolans träningsskola och, i särskilda fall, gymnasiesärskola (individuella programmet). Vi bedriver även fritids och LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år) året om.

Vi har hög personaltäthet, små klasser och rymliga lokaler, som fortlöpande anpassas efter våra elevers behov.

Individanpassning

På Järva VIP ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar genom samspelspedagogik, en form av tydliggörande pedagogik, som bygger på en ständigt pågående process av aktivt lärande. Vår målsättning är alltid att eleven ska uppnå så stor självständighet som möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på.

Vi fokuserar på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven utefter individens egna förutsättningar. Vi värdesätter samarbetet mellan hem, skola, boenden, korttids och andra instanser högt.

Vi arbetar ständigt för att möjliggöra för eleven att övervinna svårigheter, växa i sin uppgift och att få lyckas. Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid efter det stora – elevens framtid!

Visa hela beskrivningen

hFritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids

Sollentuna, Stockholm

Fakta Järva VIP, förskola, grundsär- och gymnasiesärskola i Sollentuna

Driftsform Egen regi
Lagrum LSS 9§7, Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Autism, Utvecklingsstörning
Antal platser 25
S

Kontaktinformation

Kontakta Marina Smeds, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Marina Smeds, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Marina Smeds, rektor
Telefon: 073-377 53 11

  • Carin Möller, biträdande rektor, tel: 072-350 15 39
  • Telefon till skolan: 070-988 34 51
  • Legitimerad skolsköterska, tel: 073–377 53 13

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15, 020-66 20 20

För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Fysisk miljö och faciliteter
I Sollentuna, norr om Stockholm, ligger Järva VIP. Skolan har närhet till fantastisk miljö i form av skog, sjö, fina promenadstråk och hästgårdar.

Skolan har ljusa, modernt utrustade lokaler som är skräddarsydda, efter elevers behov, för att inspirera till lärande. Vi anpassar kontinuerligt klassrum och övriga lokaler efter de elever som går på skolan. På skolans baksida ligger vår helt nybyggda skolgård i skogsmiljö. Där finns studsmatta, rutschkana, gungor, sinnesvägg och en cykelslinga.
Om medarbetarna
På Järva VIP har personalen en bred kompetens och stor erfarenhet inom autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsvariationer. Genom den samlade kunskapen och ett arbetssätt byggt på struktur och rutiner skapar vi en trygg lärandemiljö för våra elever.
Vi arbetar utifrån, och utbildar all personal, i lågaffektivt bemötande för att på bästa sätt möta eventuella problemskapande beteenden.
Utöver det utbildas vår personal i autism och utvecklingsstörning samt tydliggörande pedagogik, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Järva VIP på Instagram

Järva VIP på Youtube

Söker du förskola eller grundsärskola specialiserad på elever med en diagnos inom autismspektrum och utvecklingsstörning samt problemskapande beteende? Söker du en skola som ger stöd utifrån elevens behov, där vi ser den enskilde elevens styrkor och förmågor, utgår från dessa och med hjälp av olika strategier arbetar för ett så självständigt liv som möjligt? Då ska du söka till oss!

Helhetslösning för ditt barns hela skoltid

Vi har små individanpassade klasser med hög personaltäthet. All verksamhet genomsyras av samspelspedagogik då vi tränar socialt samspel, normalisering och självständighet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och en individanpassad skolgång utifrån elevens behov och individuella förmågor. Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven enligt förutsättningar.

Samarbetet med föräldrarna är oerhört viktigt för oss, liksom att vi aktivt arbetar för att alla som har kontakt med barnet/eleven regelbundet träffas för en gemensam helhetssyn.

Kontaktformulär och Intresseanmälan