Läs mer

Järva VIP, förskola, grundsär- och gymnasiesärskola i Sollentuna

Förskola och grundsärskola i Sollentuna

Helhetslösning för ditt barns hela skoltid.

Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning?

Järva VIP är en liten skola i Sollentuna, norr om Stockholm, med fantastisk natur runt hörnet.

På Järva VIP tar vi emot barn redan i förskoleåldern och erbjuder vidare utbildning inom grundsärskolans träningsskola och, i särskilda fall, gymnasiesärskola (individuella programmet). Vi bedriver även fritids och LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år) året om.

Vi har hög personaltäthet, små klasser och rymliga lokaler, som fortlöpande anpassas efter våra elevers behov.

Individanpassning

På Järva VIP ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar genom samspelspedagogik, en form av tydliggörande pedagogik, som bygger på en ständigt pågående process av aktivt lärande. Vår målsättning är alltid att eleven ska uppnå så stor självständighet som möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på.

Vi fokuserar på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven utefter individens egna förutsättningar. Vi värdesätter samarbetet mellan hem, skola, boenden, korttids och andra instanser högt.

Vi arbetar ständigt för att möjliggöra för eleven att övervinna svårigheter, växa i sin uppgift och att få lyckas. Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid efter det stora – elevens framtid!

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Visa hela beskrivningen

hFritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids

Sollentuna, Stockholm

Visa alla bilder

Fakta Järva VIP, förskola, grundsär- och gymnasiesärskola i Sollentuna

Driftsform Egen regi
Lagrum LSS 9§7, Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Autism, Intellektuell funktionsnedsättning
Antal platser 40
S

Kontaktinformation

Kontakta Marina Smeds, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Marina Smeds, rektor:

073-377 53 11 Övriga kontaktuppgifter
Marina Smeds, rektor
Telefon: 073-377 53 11

  • Telefon till skolan: 070-988 34 51
  • Legitimerad skolsköterska, tel: 073–377 53 13

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15
I Sollentuna, norr om Stockholm, ligger Järva VIP. Skolan har närhet till fantastisk miljö i form av skog, sjö, fina promenadstråk och hästgårdar.

Skolan har ljusa, modernt utrustade lokaler som är skräddarsydda, efter elevers behov, för att inspirera till lärande. Vi anpassar kontinuerligt klassrum och övriga lokaler efter de elever som går på skolan. På skolans baksida ligger vår helt nybyggda skolgård i skogsmiljö. Där finns studsmatta, rutschkana, gungor, sinnesvägg och en cykelslinga.
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
På Järva VIP har personalen en bred kompetens och stor erfarenhet inom autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och andra funktionsvariationer. Genom den samlade kunskapen och ett arbetssätt byggt på struktur och rutiner skapar vi en trygg lärandemiljö för våra elever.
Vi arbetar utifrån, och utbildar all personal, i lågaffektivt bemötande för att på bästa sätt möta eventuella problemskapande beteenden.
Utöver det utbildas vår personal i autism och intellektuell funktionsnedsättning samt tydliggörande pedagogik, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Järva VIP på Youtube

Söker du förskola eller grundsärskola specialiserad på elever med en diagnos inom autismspektrum och utvecklingsstörning samt problemskapande beteende? Söker du en skola som ger stöd utifrån elevens behov, där vi ser den enskilde elevens styrkor och förmågor, utgår från dessa och med hjälp av olika strategier arbetar för ett så självständigt liv som möjligt? Då ska du söka till oss!

Helhetslösning för ditt barns hela skoltid

Vi har små individanpassade klasser med hög personaltäthet. All verksamhet genomsyras av samspelspedagogik då vi tränar socialt samspel, normalisering och självständighet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och en individanpassad skolgång utifrån elevens behov och individuella förmågor. Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven enligt förutsättningar.

Samarbetet med föräldrarna är oerhört viktigt för oss, liksom att vi aktivt arbetar för att alla som har kontakt med barnet/eleven regelbundet träffas för en gemensam helhetssyn.