Läs mer

Hyddans grundsär- och gymnasiesärskola i Taberg

Grundsärskola och gymnasiesärskola Taberg

Om skolan

Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning samt autism/ADHD, ytterligare neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande beteende. Vi erbjuder också fritids. Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola är en liten skola med cirka 16-20 elever.

Vi möter alla elever och deras vårdnadshavare med respekt och nyfikenhet utifrån deras individuella behov. Genom kunskap om funktionsnedsättningen och att alltid vara framåtsträvande och ha en struktur i vår metodutveckling och undervisning skapar vi en trygghet som inger förtroende och en trygg lärandemiljö. Vi arbetar helt individanpassat utifrån elevens behov och individuella förmågor.

Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven enligt individens egna förutsättningar.

Självständighet och sammanhang

Vi ser det lilla och skapar kortsiktiga mål i elevens vardag men strävar alltid efter det stora – elevens framtid!

Vi arbetar enligt tydliggörande pedagogik som är utformad utifrån elevens individuella behov under en ständigt pågående process av aktivt lärande. Vi strävar alltid efter att eleven ska uppnå så stor självständighet som det är möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på. Vi arbetar uteslutande enligt det lågaffektiva bemötandet, vår metod för att bemöta och minimera problemskapande beteende.

Vi har tydligt fokus på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och sammanhang samt få en beredskap för framtiden och möjlighet att påverka sin vardag.

Grundsärskola

Grundsärskolans undervisning är anpassad för barn med utvecklingsstörning. Vi fokuserar på goda individuella lösningar och arbetar med tydliggörande pedagogik. Det är ditt barns styrkor, intressen och drömmar som är grunden för hur skoldagen ser ut. Lärandet ska vara stimulerande och lustfyllt. Samarbetet med dig som föräldrar eller anhörig är viktigt för att ditt barn ska få en så bra tid i skolan som möjligt. Utgångspunkten i vår undervisning är läroplanens värdegrund samt särskolans kursplaner, och för elever inom särskolans träningsskola är det ämnesområdena som styr dagens innehåll.

Gymnasiesärskola

På Hyddans gymnasiesärskola är det individuella programmet som gäller och här får du som elev en trygg och stimulerande skoltid. Tillsammans med dig, dina föräldrar och anhöriga utvecklar vi en pedagogisk plan för dina gymnasieår med utgångspunkt i ämnesområdena. Du förbereds på ett så självständigt vuxenliv som är möjligt utifrån dina individuella förutsättningar.

Visa hela beskrivningen

hFritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Taberg, Jönköping

Fakta Hyddans grundsär- och gymnasiesärskola i Taberg

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADHD, Autism, Utvecklingsstörning
Antal platser 18
S

Kontaktinformation

Kontakta Henrik Franzén, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Henrik Franzén, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Henrik Franzén, rektor
Telefon: 072-584 30 37

  • Här kan du kontakta våra medarbetare
  • Vita huset, tel: 076-149 00 04
  • Tegelhuset, tel: 076-149 99 51
  • Centrumstråket, tel: 072-5847046

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15, 020-66 20 20

För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Skolan ligger i Taberg som har goda såväl tåg- som bussförbindelser. I samhället finns bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, blomsterbutik, konditori och bibliotek. Tabergs topp, 343 meter över havet, är ett välbesökt utflyktsmål med utsiktsplats, café och restaurang. Skolan är belägen i tre olika mindre enheter och där varje elev får sin individuella pedagogiska miljö.

Övrigt samarbete kring eleverna
Vi har ett tätt samarbete med kringliggande barn-, och ungdomsboende där boendeelever kan få placering enlig LSS (Lagen om särskilt stöd och service), efter beslut av sin hemkommun. Elever i behov av detta, kan således ha möjlighet att ansöka om en helhetslösning för stöd i såväl hemmiljö som i sin skolgång och utbildning.
På Hyddans skola i Taberg finns såväl lärare, speciallärare som elevassistenter. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant pedagogisk utbildning och får kontinuerlig handledning.

På Hyddans grundsär- och gymnasiesärskola tränar vi både skolämnen och personlig utveckling.

Alla människor är delar av sociala sammanhang. Även ett litet steg framåt på det sociala området kan få stor betydelse för såväl ett barn med exempelvis autism som för barnets omgivning. Därför har träning av den sociala förmågan en given plats hos oss.

Kontaktformulär och Intresseanmälan