Läs mer

Haga VIP, grundsär- och gymnasiesärskola i Solna

Gymnasiesärskola och grundsärskola i Solna

Skräddarsydd utbildning för att inspirera till lärande

Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende i norra Stockholm/Solna?

En skola som ger stöd utifrån elevens behov, där vi ser den enskilde elevens styrkor och förmågor och stöttar till ett så självständigt liv som möjligt? Sök då till oss!

Individanpassad utbildning

Vi erbjuder en 4-årig gymnasiesärskoleutbildning på Individuella program för elever med diagnos inom autismspektrum. På Haga VIP erbjuder vi även grundsärskoleplacering för elever i grundsärskolans sista årskurser, detta för att kunna erbjuda en långsiktig lösning för elever som av olika anledningar behöver ny skolplacering under de sista åren i grundsärskolan. Vi erbjuder även LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år). Vi arbetar helt individanpassat utifrån elevens behov och individuella förmågor. Tillsammans med nätverket runt eleven skapar vi särlösningar genom att utreda möjligheter och flexibelt anpassa kraven enligt elevens förutsättningar.

Aktivt lärande

Vi arbetar genom samspelspedagogik som är utformad utifrån elevens individuella behov under en ständigt pågående process av aktivt lärande.

Att förstå och bli förstådd

Tillsammans strävar vi alltid efter att eleven ska uppnå så stor självständighet som det är möjligt utifrån elevens individuella förmåga.

Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på. Vi har tydligt fokus på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och sammanhang samt för att få en beredskap för framtiden och möjlighet att påverka sin vardag.

Samarbete och tydlig struktur

I det ”livslånga lärandet” samarbetar alla i elevens nätverk så som hem, skola, korttids och andra i nätverket för att stimulera och berika elevens utveckling och lärande.

Övervinna svårigheter, växa, lyckas!

Att skapa en god miljö för lärandet genom en tillrättalagd fysisk och social miljö med tydliga strukturer och rutiner möjliggör för eleven att övervinna svårigheter samt växa i sin uppgift och att få lyckas!

Visa hela beskrivningen

hGrundsärskola, Gymnasiesärskola, LSS-fritids

Solna, Stockholm

Fakta Haga VIP, grundsär- och gymnasiesärskola i Solna

Driftsform Egen regi
Lagrum LSS 9§7, Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Autism, Utvecklingsstörning
Antal platser 25
S

Kontaktinformation

Kontakta Malin Regouw, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Malin Regouw, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Malin Regouw, rektor
Telefon: 073-377 53 15

  • Biträdande rektor Emine Koc, tel: 076-621 72 06
  • Legitimerad skolsköterska, tel: 073-377 53 13

  • Platsförfrågan
  • Fyll i intresseanmälan nedan eller kontakta rektor eller Pierre Selim, placeringsansvarig, tel: 070-766 27 15, 020-66 20 20

För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Fysisk miljö och faciliteter
Haga VIP är en liten skola belägen i ljusa, modernt utrustade lokaler, som är skräddarsydda för att inspirera till lärande utifrån elevens förutsättningar. Skolan är centralt belägen i närheten av Solna centrum, bussar, pendeltåg och tunnelbana samt grönområden som Hagaparken.
Om medarbetarna
På VIP Gymnasiesärskola finns cirka 44 medarbetare (alla anställningsformer). Vi som arbetar på skolan är en personalgrupp med bred kompetens och erfarenhet som ser möjligheter i hela den lärande processen.Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Personalen vid VIP består av ansvarig lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare. Alla medarbetare talar svenska, vi har också medarbetare med ursprung i andra länder och som talar olika språk. Hälso- och sjukvård: skolsköterska.

Haga VIP på Instagram

Gymnasiesärskola och grundsärskola som är skräddarsydd för att inspirera till lärande

Söker du gymnasiesärskola eller grundsärskola för elever i de högre årskurserna, specialiserad på elever med en diagnos inom autismspektrum och utvecklingsstörning samt problemskapande beteende. Söker du en skola som ger stöd utifrån elevens behov, där vi ser den enskilde elevens styrkor och förmågor och utgår från dessa och där vi med hjälp av olika strategier arbetar mot ett så självständigt liv som möjligt? Då ska du söka till oss!

Kontaktformulär och Intresseanmälan