Läs mer

Blichers Friskola, grundskola i Teckomatorp

öppenvård och grundskola i Teckomatorp

Om skolan

Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård.

Öppenvård

Blichers Öppenvård vänder sig till ungdomar med omfattande skolproblematik, huvudsakligen med hög skolfrånvaro som följd. Vi arbetar med NPF, ångest -och depressionsproblematik. Behandlingsarbetet är integrerat i den dagliga skolverksamheten men även öppen under lov då skolan är stängd och med telefonjour under kvällar.

Behandlingen utförs av Ungdoms- och KBT-behandlare som arbetar tätt tillsammans i team med pedagogerna i skolan. Öppenvården fokuserar på ett salutogent och relationellt förhållningssätt.

Skolan

På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Verksamhetens viktigaste ledstjärna är att skapa en tydlig och förutsägbar struktur samt att ge utrymme och tid för relationsbyggande, vilket är grundförutsättningarna för att ge våra elever och deras föräldrar en positiv syn på skola och inlärningsmöjligheter. Syftet med Blichers Friskola är att erbjuda en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning. Ytterligare ett syfte är att ge våra elever en positiv syn på skolan och att arbeta för en miljö som kännetecknas av samarbete, trygghet, respekt och tillit.

Visa hela beskrivningen

Fakta Blichers Friskola, grundskola i Teckomatorp

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen, SoL 7.1.1
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Depression, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Tvångssyndrom
Antal platser 35
S

Kontaktinformation

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

070-575 07 52 Övriga kontaktuppgifter
Edvin Pihlqvist, rektor
Telefon: 070-575 07 52

  • Föreståndare, tel: 070-575 02 68

  • Förfrågan om plats eller ansökan, tel :0730-52 70 90

Vill du ha en plats på Blichers friskola?

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Norrvidinge är en liten ort i Svalövs kommun som ligger i en naturskön omgivning mellan Kävlinge och Teckomatorp. Vår byggnad är ursprungligen en gammal byskola som uppfördes redan 1897. Den har i perioder också fungerat som förskola, och sedan 2004 har Blichers friskola bedrivit verksamhet i byggnaden. Skoldelen består bland annat av matsal, lektionssalar, grupprum, bibliotek och kök. Skolan har även ytterligare två byggnader där finns bland annat lektionssalar för hemkunskap, musik och bild.
På Blichers Friskola finns cirka 14 medarbetare. Alla medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och representeras av både pedagoger, socionomer, elevassistenter och fritidsledare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Vi erbjuder en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning.

Kontaktformulär och Intresseanmälan