Läs mer

Blichers Friskola, grundskola i Teckomatorp

öppenvård och grundskola i Teckomatorp

Om skolan

Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna 6-9.

Öppenvård

Blichers Öppenvård vänder sig till ungdomar med omfattande skolproblematik, huvudsakligen med hög skolfrånvaro som följd. Vi arbetar med NPF, ångest- och depressionsproblematik. Behandlingsarbetet är integrerat i den dagliga skolverksamheten men även öppen under lov då skolan är stängd och med telefonjour under kvällar.

Behandlingen utförs av Ungdoms- och KBT-behandlare som arbetar tätt tillsammans i team med pedagogerna i skolan. Öppenvården fokuserar på ett salutogent och relationellt förhållningssätt.

Skolan

På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Verksamhetens viktigaste ledstjärna är att skapa en tydlig och förutsägbar struktur samt att ge utrymme och tid för relationsbyggande, vilket är grundförutsättningarna för att ge våra elever och deras föräldrar en positiv syn på skola och inlärningsmöjligheter. Syftet med Blichers Friskola är att erbjuda en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning. Ytterligare ett syfte är att ge våra elever en positiv syn på skolan och att arbeta för en miljö som kännetecknas av samarbete, trygghet, respekt och tillit.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65

Visa hela beskrivningen

Fakta Blichers Friskola, grundskola i Teckomatorp

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen, SoL 7.1.1
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Depression, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Tvångssyndrom
Antal platser 35
Åldersspann Årskurs 6-9
S

Kontaktinformation

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

070-575 07 52 Övriga kontaktuppgifter
Edvin Pihlqvist, rektor
Telefon: 070-575 07 52

  • Öppenvård samt platsförfrågan skola/öppenvård; Emma Rosberg: 070-575 02 68
Norrvidinge är en liten ort i Svalövs kommun som ligger i en naturskön omgivning mellan Kävlinge och Teckomatorp. Vår byggnad är ursprungligen en gammal byskola som uppfördes redan 1897. Den har i perioder också fungerat som förskola, och sedan 2004 har Blichers friskola bedrivit verksamhet i byggnaden. Skoldelen består bland annat av matsal, lektionssalar, grupprum, bibliotek och kök. Skolan har även ytterligare två byggnader där finns bland annat lektionssalar för hemkunskap, musik och bild.
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
På Blichers Friskola finns cirka 19 medarbetare. Alla medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och representeras av både pedagoger, socionomer, elevassistenter och fritidsledare.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.

På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Vi erbjuder en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning.