Läs mer

Blichers Friskola, Teckomatorp

Friskola och HVB, Teckomatorp

Om skolan

På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Verksamhetens viktigaste ledstjärna är att skapa en tydlig och förutsägbar struktur samt att ge utrymme och tid för relationsbyggande, vilket är grundförutsättningarna för att ge våra elever och deras föräldrar en positiv syn på skola och inlärningsmöjligheter. I anslutning till skolan finner du vårt HVB. Syftet med Blichers Friskolas HVB är att erbjuda en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning. HVB – hemmet ska verka som ett komplement samt stöd till skolan. Ytterligare ett syfte är att ge våra elever en positiv syn på skolan och att arbeta för en miljö som kännetecknas av samarbete, trygghet, respekt och tillit.

Visa hela beskrivningen

hGrundskola, HVB, Öppenvård

Teckomatorp, Skåne

Fakta Blichers Friskola, Teckomatorp

Driftsform Egen regi
Lagrum Skollagen, SoL 7.1.1
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Depression, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Tvångssyndrom
S

Kontaktinformation

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

Skicka meddelande

Kontakta Edvin Pihlqvist, rektor:

Visa numret Övriga kontaktuppgifter
Edvin Pihlqvist, rektor
Telefon: 070-575 07 52

  • Föreståndare HVB, tel: 070-575 02 68

  • Förfrågan om plats eller ansökan, tel :0730-52 70 90

För frågor om placeringar kontakta Platsakuten:

Skicka meddelande Ring 020-66 20 20
Norrvidinge är en liten ort i Svalövs kommun som ligger i en naturskön omgivning mellan Kävlinge och Teckomatorp. Vår byggnad är ursprungligen en gammal byskola som uppfördes redan 1897. Den har i perioder också fungerat som förskola, och sedan 2004 har Blichers friskola bedrivit verksamhet i byggnaden. Blichers friskola och HVB-hem ligger i samma byggnad, men är separerade från varandra med egna ingångar. Skoldelen består bl a av matsal, lektionssalar, grupprum, bibliotek och kök. Skolan har även ytterligare två byggnader där finns bland annat lektionssalar för hemkunskap, musik och bild.

På Blichers friskolas HVB-hem får eleverna ett eget möblerat rum och självklart får de ta med sig personliga saker hemifrån att inreda med. Eleverna bor på HVB-hemmet måndag till fredag och hemma på helger och lov.
På Blichers Friskola finns cirka 14 medarbetare. Alla medarbetare har lång erfarenhet kirng att arbeta med målgruppen och representeras av både pedagoger, socionomer, elevassistnter och fritidsledare. På Blichers Friskolas HVB arbetar tre socionomer och två fritidsledare. Under natten finns vaken personal samt sovande jour.

På Blichers Friskola finner du en liten verksamhet med hög personaltäthet för elever som av olika anledningar har svårt att klara sig utan utökat stöd i både skolan och vardagen. Vi erbjuder en möjlighet för eleverna att få en fullgod grundskoleutbildning.

Karta och adressinformation

Besöksadress
Norrvidinge Skola Pl 1237
268 72 Teckomatorp

Kontaktformulär och Intresseanmälan