Rehabilitering för barn och unga med förvärvad hjärnskada

Alviksstrandsskolan är en unik verksamhet som primärt erbjuder förskole- och skolinriktad rehabilitering som ett led i återhämtningen efter en förvärvad hjärnskada. De flesta barn och ungdomar som kommer till oss har vårdats på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm men vi tar även emot barn och ungdomar från kommuner och landsting i andra delar av landet.

Alviksstrandsskolan kan liknas vid en bro mellan sjukvården och skolan/förskolan. Förutom inlärningsmässiga och kognitiva färdigheter fokuserar rehabiliteringen också på social, kommunikativ och beteendemässig träning, träning av självständighet, motorisk träning och psykisk hälsa. Allt i syfte att förbereda barnet/ungdomen så bra som möjligt inför återgång till förskola/skola samt för att återfå en meningsfull och rik vardag och fritid. För varje barn/ungdom skapar vi en individuellt utformad rehabiliteringsplan. Våra viktigaste uppgifter är att stödja eleven i träning för att återfå tidigare färdigheter, göra eleven medveten om sina resurser och på ett lustfyllt sätt skapa möjlighet för vidare utveckling. Vi samarbetar med barnens hemskolor/hemförskolor i syfte att överföra de strategier och anpassningar, som vi utformat under rehabiliteringen, till framtida förskole-/skolmiljö. Vi erbjuder också stöd till familjerna runt barnet/ungdomen samt vid behov hembesök. Rehabiliteringen utförs i ett interprofessionellt team bestående av pedagoger, psykologer, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Förutom rehabiliteringsinsatser kan Alviksstrandsskolan också erbjuda utredning och individuellt anpassade skol- och behandlingsuppdrag. Vi erbjuder också handledning/konsultation och utbildning.

Ring oss gärna om ni har några funderingar så berättar vi mer!

Visa hela beskrivningen

Bromma, Stockholm

Visa alla bilder

Fakta Alviksstrandsskolan – rehabilitering

Driftsform Egen regi
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Förvärvad hjärnskada
Antal platser 15
S

Kontaktinformation

Kontakta Karin Tengelin, verksamhetschef

Skicka meddelande

Kontakta Karin Tengelin, verksamhetschef

08-625 82 15 eller 0735-24 60 46 Övriga kontaktuppgifter
Karin Tengelin, verksamhetschef
Telefon: 08-625 82 15 eller 0735-24 60 46

  • Telefon till verksamheten 08-625 82 35
På Alviksstrandsskolan har vi vattnet och skogen runt hörnet samtidigt som vi har nära till centrala Stockholm. Till Alviksstrandsskolan tar man sig enklast med tvärbana till Alviks strand. Kommer man med tunnelbana kliver man av i Alvik och tar därefter en tio min promenad längs vattnet. Skolan finns i en större kontorsbyggnad. Väl inne möts du av en varm och välkomnande miljö som är anpassad för både barn i de yngre åldrarna och tonåringar, allt för att inspirera till såväl aktivitet som återhämtning. Skolgården har en vacker utsikt över vattnet och angränsar till skog och fina promenadstråk.
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
Vi kan barn, vi kan hjärnan och vi gör ett helt individuellt upplägg för varje barn!
På Alviksstrandsskolan arbetar ett interprofessionellt team bestående av psykolog, specialpedagog, lärare, arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut/sjukgymnast.

Teamet har lång erfarenhet och hög kompetens kring barn med förvärvad hjärnskada.
Vi månar om att vara lyhörda, flexibla och kreativa i samarbetet med såväl elever som familj och övriga samarbetspartners. På Alviksstrandsskolan är ett genuint engagemang och fokus på individens resurser en självklarhet!

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Alviksstrandsskolan - rehabilitering på Youtube

Rehabilitering, skola och behandling under samma tak

Alviksstrandsskolan kan liknas vid en bro mellan sjukvården och skolan. De flesta barn och ungdomar som kommer till oss har en förvärvad hjärnskada. För varje barn skapar vi en individuellt utformad rehabiliteringsplan.