Vi fokuserar på individuella lösningar och arbetar med tydliggörande pedagogik. Det gör att eleverna kan känna sig trygga i att veta vad de kan förvänta sig av skoldagen, vad de ska göra, hur länge och varför. Det finns lärare nära som har kunskapen att se vad varje individ behöver och eleverna vet vem de kan fråga om hjälp.